wilsovereenstemming

Wilsovereenstemming ziet op de wederzijdse bereidheid van partijen om een bepaalde overeenkomst te sluiten. Het aanbod van de één, wordt aanvaard door de ander. In dat geval komt een overeenkomst tot stand. De op een rechtsgevolg gerichte wil moet zich wel door een verklaring hebben geopenbaard. Slechts in gedachte een aanbod accepteren leidt niet tot wilsovereenstemming.

Schort er iets aan de wilsovereenstemming, bijvoorbeeld omdat een partij is misleid, bedrogen of heeft gedwaald, dan is er geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen. Wilsovereenstemming is één van de vereisten voor de totstandkoming van een overeenkomst.
Categorieen:

More information?

Contact us