vertragingsschade

De schade die een schuldeiser lijdt door de vertraging in de nakoming van de overeenkomst. Een schuldenaar is enkel verplicht deze schade te betalen over de periode dat hij in verzuim is geweest. De schade kan bijvoorbeeld zien op het tijdelijk moeten regelen van vervangende zaken of het inhuren van een derde gedurende de vertraging.

Categorieen:

More information?

Contact us