vastgoedschade

Van vastgoedschade is sprake als een eigenaar van een onroerend goed lagere verhuur- of verkoopopbrengsten heeft als gevolg van een omstandigheid waarvoor een ander aansprakelijk is. Bij de bepaling van vastgoedschade wordt onder meer uitgegaan van de historische prijsontwikkeling voor vergelijkbare vastgoed of lokale vastgoedprijzen.

Categorieen:

More information?

Contact us