stuiting

Het afbreken van een lopende verjaring.

Stuiting van de verjaring vindt plaats door: a) een daad van rechtsvervolging, b) een schriftelijke aanmaning en c) erkenning door de schuldenaar. Nadat verjaring is gestuit begint nieuwe verjaringstermijn te lopen.

Categorieen:
Synoniemen: stuiten

More information?

Contact us

Blog artikelen over het begrip "stuiting"