sommatie

Een exploot is een proces verbaal van de ambtshandeling van een deurwaarder: het leggen van beslag, het constateren van bepaalde waarnemingen, of het betekenen van een dagvaarding of een ander processtuk. Indien de wederpartij niet voldoet aan de sommatie, wordt deze meestal gevolgd door een rechtsmaatregel. Dit kan een juridische procedure zijn, al dan niet voorafgegaan door conservatoire maatregelen, zoals een verhaalsbeslag of beslag tot afgifte.

Een sommatie tot betaling van een vordering, waarbij de crediteur zich duidelijk zijn rechten voorbehoudt, heeft stuitende werking.

Categorieen:
Synoniemen: sommatiebrief, aanmaning, ingebrekestelling

More information?

Contact us

Pin It on Pinterest