reflexwerking

Reflexwerking ziet op de bescherming die kleine ondernemers aan de zwarte en grijze lijst kunnen ontlenen.

In de zwarte en grijze lijst (opgenomen in het Burgerlijk Wetboek) staan bedingen vermeld die in algemene voorwaarden kunnen voorkomen die onredelijk bezwarend voor consumenten worden geacht. Deze bedingen zijn vervolgens vernietigbaar. De zwarte en grijze lijst is niet van toepassing op overeenkomsten tussen bedrijven en ondernemers maar kleine ondernemers worden toch beschermd door de zogenaamde reflexwerking. Deze bescherming is in de rechtspraak ontwikkeld. Voor een geslaagd beroep op de reflexwerking moet het gaat om een ondernemer een met consumenten vergelijkbare positie innemen ten opzichte van de gebruiker van de algemene voorwaarden

Categorieen:

More information?

Contact us

Pin It on Pinterest