rechtsverwerking

Het verlies van een recht, terwijl dit recht nog niet is verjaard.

Er is sprake van rechtsverwerking als een schuldeiser zich dusdanig heeft gedragen dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is als hij nog een beroep op dit recht doet. Van onverenigbaarheid is sprake in twee gevallen: als de schuldeiser bij de schuldenaar het gerechtvaardigde vertrouwen heeft gewekt dat de schuldeiser zijn vorderingsrecht niet meer te gelden zou maken en als de schuldenaar onredelijk wordt benadeeld of bezwaard indien de schuldeiser nog een beroep doet op zijn recht.

Het enkele tijdsverloop (“lang stilzitten”) tussen het ontstaan van een vorderingsrecht en het inroepen hiervan, is op zich onvoldoende om rechtsverwerking aan te nemen.

Categorieen:

More information?

Contact us