rechtsgevolg

Het gevolg dat door het recht aan bepaalde feiten of handelingen wordt verbonden.

Dit rechtsgevolg kan door betrokkenen zijn beoogd (bij een rechtshandeling zoals sluiten huwelijk of contract treden rechtsgevolgen in) maar kan ook intreden van rechtswege (bv. het bereiken van de leeftijd van 18 jaar brengt meerderjarigheid met zich mee).

Categorieen:

More information?

Contact us