overmacht

In het verbintenissenrecht spreken we van overmacht als er sprake is van een tekortkoming die de schuldenaar niet kan worden toegerekend. Dit is het geval als de tekortkoming niet is te wijten aan de schuld van de schuldenaar, noch voor zijn risico behoort te blijven.

Bij overmacht kan de schuldeiser geen nakoming vorderen van de schuldenaar, noch heeft de schuldeiser recht op schadevergoeding. Overmacht is een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Categorieen:
Synoniemen: niet toerekenbare tekortkoming

More information?

Contact us