onrechtmatig

We spreken van onrechtmatigheid als iemands handelen (of nalaten) een inbreuk op een recht oplevert, in strijd is met een wettelijke plicht of in strijd is met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijke keer betaamt. Onrechtmatig handelen wordt ook wel onrechtmatige daad genoemd.

Vroeger stond onrechtmatig gelijk aan onwetmatig: alleen als er strijd was met een wettelijke plicht handelde iemand onrechtmatig. Sinds het arrest Lindenbaum/Cohen valt onder onrechtmatig ook het handelen in strijd met de ongeschreven rechtsnormen (hetgeen wat in het maatschappelijke verkeer betaamt). Daarom is de term onwetmatig thans beperkter dan de ruimere norm onrechtmatig.

In de wet komt de term onrechtmatig op verschillende plekken terug (onrechtmatig verkregen bewijs, onrechtmatige publicatie, etc.).

Categorieen:
Synoniemen: onrechtmatigheid, onwetmatig,

More information?

Contact us