natuurlijke verbintenis

Een natuurlijke verbintenis is een verbintenis die niet via de rechter kan worden afgedwongen. Een voorbeeld van een natuurlijke verbintenis is de verbintenis die volgt uit het winnen van een weddenschap. In de wet is geregeld wanneer er sprake van een natuurlijke verbintenis.

Een natuurlijke verbintenis bestaat:

  1. wanneer de wet of een rechtshandeling aan een verbintenis de afdwingbaarheid onthoudt;
  2. wanneer iemand jegens een ander een dringende morele verplichting heeft van zodanige aard dat naleving daarvan, hoewel rechtens niet afdwingbaar, naar maatschappelijke opvattingen als voldoening van een aan die ander toekomende prestatie moet worden aangemerkt.

Verplichtingen die volgen uit een natuurlijke verbintenis kunnen dus niet in rechte worden afgedwongen. Een natuurlijke verbintenis kan worden omgezet in een rechtens afdwingbare door een overeenkomst tussen schuldenaar en schuldeiser.

Categorieen:

More information?

Contact us