mondelinge overeenkomst

Een mondelinge overeenkomst is een overeenkomst die niet op papier is gesteld. Een overeenkomst die wel op papier is gesteld wordt ook wel contract genoemd. Een mondelinge overeenkomst heeft dezelfde bindingskracht als een schriftelijke overeenkomst. De bewijskracht van een mondelinge overeenkomst is uiteraard wel minder. Er is immers geen schriftelijk bewijsstuk.

Voor de meeste overeenkomsten is niet vereist dat deze schriftelijk wordt aangegaan. Zodra een (mondeling) gedaan aanbod mondeling wordt geaccepteerd is er een rechtsgeldige overeenkomst tot stand. In uitzonderingsgevallen is dit niet zo. Bijvoorbeeld bij de koopovereenkomst van een woonhuis. De koopovereenkomst is komt pas rechtsgeldig tot stand als er de koop schriftelijk is overeengekomen.

Categorieen:

More information?

Contact us