Wat is misbruik van omstandigheden

Een rechtshandeling is vernietigbaar, wanneer zij door bedreiging, door bedrog of door misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen. Misbruik van omstandigheden vormt in juridische zin een wilsgebrek. Er is sprake van misbruik van omstandigheden wanneer iemand weet of moet begrijpen dat een ander door bijzondere omstandigheden, zoals noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid, bewogen wordt tot het verrichten van een rechtshandeling, het tot stand komen van die rechtshandeling bevordert, ook als hij weet of moet hij begrijpen hem daarvan zou behoren te weerhouden. Er moet causaal verband bestaan tussen deze betreffende omstandigheden en de rechtshandeling.

Categorieen:

More information?

Contact us