kwalitatief recht

In het verbintenissenrecht zijn rechten niet tegenover iedereen inroepbaar zijn maar slechts tegenover de persoon met wie men in een verbintenisrechtelijke verhouding staat. Dit is echter anders bij kwalitatieve rechten en kwalitatieve verplichtingen.

Een kwalitatief recht is een recht dat in een zodanig verband staat met een bepaald goed, dat wanneer het betreffende goed wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar, het recht van rechtswege mee overgaat op die nieuwe eigenaar. Wanneer het goed van rechthebbende verwisselt, volgt het recht dat goed, zonder dat een daarop gerichte rechtshandeling is vereist. Er moet wel voldaan zijn aan vier voorwaarden:

  1. het recht vloeit voort uit een overeenkomst;
  2. het recht is voor overgang vatbaar;
  3. het recht staat in verband met een aan de schuldeiser toebehorend goed, en
  4. dit verband is zodanig dat de schuldeiser bij het recht slechts belang heeft zolang hij (ook) het goed behoudt.
Categorieen:

More information?

Contact us

Pin It on Pinterest