koopoptie

Het onherroepelijke aanbod van de verhuurder om met de huurder een koopovereenkomst te sluiten terzake van het gehuurde zodra de huurder deze optie inroept.

In huurcontracten wordt soms een koopoptie opgenomen. Op grond van deze optie is een verhuurder verplicht het gehuurde te verkopen aan de huurder zodra de huurder dit wil. Vaak staan in de huurovereenkomst de voorwaarden waaronder de optie kan worden ingeroepen: de duur van de optie en soms de prijs. De koopoptie is een optiebeding. De koopoptie onderscheidt zich van het voorkeursrecht in die zin dat bij de koopoptie de koopovereenkomst reeds tot stand komt doordat de huurder aangeeft de optie in te roepen. Bij een voorkeursrecht heeft de verhuurder geen verplichting het verhuurde te verkopen.

Categorieen: ,
Synoniemen: optie tot koop

More information?

Contact us