koop op afbetaling

De koopovereenkomst waarbij partijen overeenkomen dat de koopprijs in termijnen zal worden betaald.

De eigendom van de verkochte zaak gaat over op de koper maar de koopprijs wordt in termijnen afbetaald. Als er eigendomsvoorbehoud is gemaakt door de verkoper is er sprake van huurkoop.

Categorieen:

More information?

Contact us