klachtplicht

Onder de klachtplicht wordt verstaan de plicht van een koper om gebreken aan een gekochte zaak binnen een redelijke tijd na ontdekking te melden aan de verkoper. De koper die niet op tijd klaagt verliest zijn rechten zoals recht op herstel of schadevergoeding.

Bij consumentenkoop is een melding binnen twee maanden na ontdekking van de non-conformiteit in de regel tijdig.

Categorieen:

More information?

Contact us

Blog artikelen over het begrip "klachtplicht"