immateriële schade

Immateriële schade ziet op ieder ander nadeel dan vermogensschade.

Letselschade, reputatieschade of aantasting van eer en goede naam zijn voorbeelden van immateriële schade. Deze schadevormen zijn niet rechtstreeks op geld waardeerbaar. In tegenstelling tot andere rechtsstelsels kent Nederland aan restrictief beleid ten aanzien van de toewijzing van grote schadevergoedingen op grond van immateriële schade.

Een schadevergoeding wegens immateriële schade wordt naar redelijkheid en billijkheid vastgesteld.

Categorieen:
Synoniemen: letselschade,

More information?

Contact us