handelsovereenkomst

Een overeenkomst tussen twee of meer professionele partijen tot het leveren van diensten of goederen tegen betaling.

Bij de handelsovereenkomst geldt een bijzondere regeling met betrekking tot vertragingsschade (rente) die een partij lijdt als de wederpartij tekortschiet in de voldoening van een geldsom.

Categorieen:

More information?

Contact us