gevolgschade

Gevolgschade is schade die indirect voorkomt uit een schadeveroorzakende gebeurtenis. Gevolgschade onderscheidt zich van directe schade: de vermogensschade welke direct wordt veroorzaakt door de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Bijvoorbeeld de schade die is ontstaan door het bluswater bij een brand. De brand heeft deze schade niet rechtstreeks veroorzaakt maar de waterschade is wel een gevolg van de brand.

In het aansprakelijkheidsrecht komt de term gevolgschade veelvuldig voor. Bij verzekeringen wordt vergoeding van gevolgschade vaak uitgesloten.

Categorieen:

More information?

Contact us