electronische handtekening

Een “handtekening”, die bestaat uit elektronische gegevens die zijn vastgehecht aan of logisch geassocieerd zijn met andere elektronische gegevens en die worden gebruikt als middel voor authentificatie.

Een elektronische handtekening heeft dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening, indien de methode die daarbij is gebruikt voor authentificatie voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor de elektronische gegevens werden gebruikt en op alle overige omstandigheden van het geval.

Het BW (en evenmin het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering) kent het begrip handtekening als zodanig overigens niet. Wel wordt regelmatig vereist dat een stuk is of wordt ondertekend. Zo is een akte een ondertekende geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen. Dat impliceert dat het stuk van een handtekening moet zijn voorzien; die handtekening kan dus ook een elektronische handtekening zijn.

More information?

Contact us