causaal verband

Met causaal verband wordt bedoeld dat een gebeurtenis het directe gevolg is van een andere gebeurtenis(oorzaak en gevolg). Men noemt dit causaliteit.

Schade komt enkel voor vergoeding in aanmerking als deze in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust (hetzij een wanprestatie, hetzij een onrechtmatige daad), dat de schade aan de schuldenaar als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend.

Categorieen:
Synoniemen: causaliteit, causaliteitsleer

More information?

Contact us