belediging

Belediging is het opzettelijk aantasten van iemands eer of goede naam. Beledigen kan mondeling of schriftelijk plaatsvinden, maar ook door bijvoorbeeld afbeeldingen (cartoons). Belediging is strafbaar maar kan ook een civiele onrechtmatige daad zijn. In het laatste geval zal de rechter het belang van vrijheid van meningsuiting enerzijds afwegen tegen de bescherming van eer en goede naam anderzijds. Wanneer de belediging over de grenzen van het betamelijke gaat, dan is de belediger aansprakelijk voor schade.

Categorieen:

More information?

Contact us

Pin It on Pinterest