aanzegging

Een formele aankondiging van een (juridische) actie in een schriftelijk stuk, bijvoorbeeld een dagvaarding of een brief. Op diverse plaatsen in de wet is een aanzegging voorgeschreven. De opzegging van een overeenkomst kan bv. schriftelijk moeten worden aangezegd.

In de nieuwe arbeidswet is een aanzegverplichting voor de werkgever opgenomen. De werkgever is verplicht een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd minimaal één maand vóór het einde van het dienstverband schriftelijk te informeren (‘aan te zeggen’) óf en onder welke voorwaarde de arbeidsovereenkomst wordt verlengd.

Categorieen:

More information?

Contact us