aannemingsovereenkomst

De overeenkomst tussen een aannemer en een opdrachtgever om een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen, anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst.Het moet gaan om een werk van stoffelijke aard (het bouwen van een garage). Als het gaat om een niet-stoffelijk werk is er sprake van een overeenkomst van opdracht.

De prijs die de opdrachtgever verschuldigd is wordt ook wel aanneemsom genoemd. De aannemer is niet alleen verplicht het werk te realiseren maar ook op te leveren. De overeenkomst van aanneming is een bijzondere in de wet geregelde overeenkomst. De bijzondere regeling in het Burgerlijk Wetboek regelt onder meer kostenverhogende omstandigheden, de oplevering, meer werk en de waarschuwingsplicht van de aannemer.

Categorieen: ,
Synoniemen: aanneming van werk, aanneemovereenkomst, overeenkomst van aanneming, bouwcontract, bouwovereenkomst, bouwopdracht

More information?

Contact us

Blog artikelen over het begrip "aannemingsovereenkomst"