verzet

De gedaagde die door de rechter bij verstek is veroordeeld, kan daar in verzet tegen komen.

Het verzet moet worden gedaan door middel van een dagvaarding, en wel uiterlijk binnen vier weken na de betekening van het vonnis, of na het plegen door de bij verstek veroordeelde van een daad waaruit noodzakelijk voortvloeit dat het vonnis of de aangevangen tenuitvoerlegging daarvan aan hem bekend is.

Deze termijn is acht weken als de gedaagde ten tijde van de betekening van het verstekvonnis of daad van bekenheid geen bekende woonplaats of bekend werkelijk verblijf in Nederland heeft, maar zijn woonplaats of werkelijk verblijf buiten Nederland bekend is.

De veroordeelde die in het vonnis heeft berust, kan daartegen niet meer in verzet komen.

Categorieen:
Synoniemen: verzetprocedure

More information?

Contact us