verstek

Als een gedaagde niet in de procedure verschijnt en dus geen uitstel voor het nemen van de conclusie van antwoord vraagt aan de rechtbank, dan zal de rechter in de meeste gevallen verstek verlenen en een verstekvonnis vonnis wijzen.

Of, om met de woorden van de wetgever te spreken: indien de gedaagde niet op de roldatum in het geding verschijnt dan wel verzuimt advocaat te stellen of, indien verschuldigd, het griffierecht niet tijdig voldoet hoewel hem dat bij dagvaarding was aangezegd, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, verleent de rechter verstek tegen hem en wijst hij de vordering toe, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Categorieen:

More information?

Contact us