petitum (dagvaarding)

Het petitum van een dagvaarding is het gedeelte aan het einde van een dagvaarding waar de eisende partij zijn formele eis(en) formuleert.

De aanhef van het petitum luidt (in de trant van):

“Het uw rechtbank moge behagen om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad :
1) de gedaagde te veroordelen tot {omschrijving eis}
2) gedaagde te veroordelen in de kosten van de procedure.”

De rechter wijst in het vonnis de vorderingen zoals omschreven in het petitum toe of af. Een nauwkeurige en volledige omschrijving van de eisen is daarom essentieel. De gronden van de eis (waarom de rechter de eisen zou moeten toewijzen) worden uiteengezet in het lichaam van de dagvaarding. Als daar een eis is genoemd die niet in het petitum is herhaald, kan deze eis niet door de rechter worden behandeld.

 

Categorieen:

More information?

Contact us