ontslag van instantie

Beëindiging van een procedure  door een gedaagde partij “te ontslaan van instantie”.

In de wet zijn verschillende procedurele situaties genoemd waarbij een reeds aangebrachte zaak zonder inhoudelijk vonnis door de rechter wordt beëindigd. Een gedaagde kan ontslag van instantie vragen als bijvoorbeeld het griffiegeld niet tijdig door de eiser is betaald. Of als een eiser failliet gaat en de curator de procedure niet over neemt. In deze gevallen wordt de vordering niet inhoudelijk behandeld maar wordt de gedaagde partij “ontslagen van instantie”.

Tegen een eindvonnis waarbij ontslag van instantie is verleend staat hoger beroep open.

 

Categorieen:

More information?

Contact us