forumkeuzebeding

Een contractuele bepaling waarin het gerecht (en het land) wordt aangewezen dat bevoegd is om bij een geschil tussen de contractspartijen kennis te nemen van het geschil. Een forumkeuzebeding komt met name voor bij internationale handelscontracten. Als er geen forumkeuze is gemaakt, dan wordt -voor wat betreft Europese contracten- aan de hand van de EEX-Verordening bepaald welke rechter bevoegd is.

Categorieen:
Synoniemen: forumkeuze, internationale bevoegdheid, forumkeuzeclausule

More information?

Contact us