conservatoir beslag

Een schuldeiser kan conservatoir beslag leggen op vermogensbestanddelen van een schuldenaar als maatregel om zijn rechten te bewaren (conserveren). Door het leggen van conservatoir beslag wordt voorkomen dat de schuldenaar deze vermogensbestanddelen verkoopt of bezwaart met bv. een hypotheek voordat de schuldeiser een vonnis heeft verkregen waarmee hij tot executie kan overgaan.

Voor het leggen van conservatoir beslag is verlof nodig van de voorzieningenrechter. Het beslag wordt met een verzoekschrift (beslagrekest) aangevraagd. De schuldeiser moet hierin zijn vordering op de schuldenaar omschrijven en aangeven hoe hoog deze vordering is of zal zijn. In sommige gevallen moet er sprake zijn van vrees voor verduistering door de schuldenaar van het betreffende beslagobject. De voorzieningenrechter beslist na summier onderzoek. In de regel wordt een verzoek toegewezen. De toestemming noemt men verlof. Als de schuldeiser nog geen procedure is begonnen tegen de schuldenaar zal het verlof om beslag te leggen worden verleend onder de voorwaarde dat er binnen 8 dagen na het leggen van het beslag een procedure wordt ingesteld.

De deurwaarder legt het beslag. Conservatoir beslag kan o.m. betrekking hebben op onroerend goed, geld op bankrekeningen of roerende zaken zoals auto’s. Door het beslag wordt een bankrekening geblokkeerd en zal in geval van beslag op een huis in het kadaster een aantekening worden gemaakt van het beslag waardoor het huis niet kan worden geleverd aan een derde. Andere vormen van beslag zijn derdenbeslag en beslag onder de schuldeiser zelf.

Als de schuldeiser in de procedure zijn vordering krijgt toegewezen dan gaat het conservatoire beslag over in executoriaal beslag en kan de schuldeiser tot executie overgaan.

Categorieen: ,
Synoniemen: beslag, bewarend beslag, beslagrekest,

More information?

Contact us