conclusie van antwoord

Een conclusie van antwoord bevat de reactie op de dagvaarding, en kan tevens een eis in reconventie bevatten. De wet geeft diverse regels over de formaliteiten waaraan een conclusie van antwoord moet voldoen. De gedaagde is verplicht om al zijn verweren via de conclusie van antwoord meteen naar voren te brengen. De conclusie van antwoord vermeldt de bewijsmiddelen waarover gedaagde kan beschikken alsmede de getuigen die hij onder ede kan doen horen.

Categorieen:

More information?

Contact us

Pin It on Pinterest