bindend advies

Een wijze van alternatieve geschillenbeslechting waarin partijen overeenkomen advies te vragen aan een onafhankelijke derde (meestal een deskundige) welk advies bindend is voor partijen. Het bindend advies is een soort vaststellingsovereenkomst waardoor de regels die gelden voor een algemene vaststellingsovereenkomst van toepassing zijn.

Een bindend advies wordt soms verward met een arbitraal vonnis maar het is niet hetzelfde. Een bindend advies wordt niet door een rechter gegeven en het is dus geen vonnis. Een bindend advies kan niet zoals een (arbitraal) vonnis worden geëxecuteerd.

Categorieen:

More information?

Contact us

Pin It on Pinterest