bewijsmiddel

In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat in een rechtszaak bewijs kan worden geleverd door alle middelen. De waardering van het bewijs is aan het oordeel van de rechter overgelaten. De meest bekende bewijsmiddelen zijn de stukken (zoals verklaringen, overeenkomsten, foto’s of tekeningen) die aan de processtukken worden gehecht als bijlagen, producties genaamd, en getuigen waarvan aangeboden wordt die onder ede te horen.

Categorieen:

More information?

Contact us