bevoegdheidsincident

Als een gedaagde partij van mening is dat rechter of de rechtsprekende instantie (bv. een arbitrageraad) niet bevoegd is om over het geschil te oordelen, dan kan de gedaagde in een bevoegdheidsincident (een vordering die hangende het geding wordt ingesteld) de rechter vragen om over zijn bevoegdheid een oordeel te geven.

Een rechter kan onbevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil bijvoorbeeld omdat partijen een forumkeuze hebben gemaakt, omdat de zaak bij de verkeerde rechtbank is aangebracht, omdat er sprake is van een arbitragebeding (of juist niet) of omdat de Nederlandse geen rechtsmacht heeft (bij internationale geschillen).

De rechter zal vonnis wijzen waarin hij ofwel vaststelt dat hij bevoegd is (dan wordt de zaak terug verwezen naar de rol voor voortzetting van de procedure) ofwel onbevoegd. In geval van onbevoegdheid eindigt de procedure.

Categorieen:
Synoniemen: exceptie van onbevoegdheid, bevoegdheidsgeschil, internationale bevoegdheid, competentie

More information?

Contact us