beslagrekest

Het verzoekschrift waarmee een schuldeiser verlof vraagt van de voorzieningenrechter om conservatoir beslag te mogen leggen bij een schuldenaar.

Een beslagrekest moet o.m. de aard en omvang van de vordering van de schuldeiser vermelden, de aard van het te leggen beslag, en in sommige gevallen een onderbouwing van de vrees voor verduistering door de schuldenaar. Een beslagrekest moet steeds door een advocaat worden ingediend. In de Beslagsyllabus worden nadere eisen aan een beslagrekest gegeven.

Categorieen: ,
Synoniemen: verzoekschrift tot beslag, beslagprocedure

More information?

Contact us