beslag

Een schuldeiser kan, nog voordat de rechtbank in een procedure heeft geoordeeld dat hij een (opeisbare) vordering heeft, beslag leggen op goederen van zijn schuldenaar. Zo’n beslag heet een conservatoir (in de zin van bewarend) beslag.

Een advocaat dient namens de schuldeiser een verzoekschrift (eventueel met bewijsstukken) in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Daarin wordt aangegeven wat de schuldeiser te vorderen heeft, en wat de achtergrond daarvan is. Dat verzoek moet deugdelijk zijn onderbouwd, ook om te voorkomen dat een gelegd beslag eenvoudig kan worden opgeheven via een opheffingskort geding. In bijna alle gevallen wordt de schuldenaar niet gehoord en verleent de rechtbank binnen enkele uren of dagen verlof om het beslag te leggen. Met dat verlof in handen kan de deurwaarder het beslag leggen.

Als het vervolgens tot een procedure komt en de rechter de vordering toewijst, verandert het conservatoir beslag in een executoriaal beslag.

Categorieen:

More information?

Contact us