arbitraal vonnis

Een arbitraal vonnis is bindend voor partijen. Het scheidsgerecht beslist bij meerderheid van stemmen. Het vonnis dient op schrift te worden gesteld en bevat naast de personalia van de arbiter(s) en partijen de gronden voor de in het vonnis gegeven uitspraak. Tegen een arbitraal vonnis kan slechts hoger beroep worden ingesteld als partijen dat zijn overeengekomen. Meestal staat in de van toepassing zijnde arbitragereglement of appel kan worden ingesteld. Het scheidsgerecht kan naast eindvonnissen ook tussenvonnissen wijzen.

Een arbitraal vonnis kan pas tenuitvoer worden gelegd als hiervoor verlof is verkregen van de Voorzieningenrechter. Een dergelijk verlof wordt enkel geweigerd indien het vonnis kennelijk in strijd is met de openbare orde of goede zeden.

Een arbitraal vonnis moet worden onderscheiden van een bindend advies.

Categorieen:
Synoniemen: arbitrage uitspraak

More information?

Contact us