appellant

De partij die een hoger beroep instelt noemen we de appellant. De wederpartij van de appellant heet de geïntimeerde.

Categorieen:

More information?

Contact us