appeldagvaarding

Hoger beroep (of: appel) in een dagvaardingsprocedure wordt ingesteld bij dagvaarding; die hoeft de gronden van het beroep niet te bevatten. Deze dagvaarding wordt appeldagvaarding genoemd.

De gronden van het hoger beroep worden toegelicht in een Memorie van Grieven.

Hoger beroep in een verzoekschriftprocedure wordt ingesteld door indiening van een appelrekest. Dat moet in de regel wel de gronden van het beroep bevatten. De termijn waarbinnen hoger beroep kan worden ingesteld is in principe drie maanden, berekenen vanaf de dag van de uitspraak van het vonnis. De eerste dag van de termijn is de eerste dag na die van de uitspraak. De termijn is soms een maand (bijvoorbeeld in VVE-zaken). De termijn van hoger beroep tegen een vonnis in kort geding is vier weken.
Categorieen:

More information?

Contact us