absolute bevoegdheid

De bepaling welk ‘soort’ rechter bevoegd is om een zaak te behandelen.

In de wet is geregeld welke zaken voor welke rechters komen. Zo worden alle hoger beroepszaken behandeld door de gerechtshoven. Alle zaken in eerste aanleg worden in principe aan de rechtbank voorgelegd tenzij de kantonrechter bevoegd is, zoals bv. in arbeid- en huurgeschillen. De absolute bevoegdheid wordt ook absolute competentie genoemd.

Categorieen:
Synoniemen: absolute competentie

More information?

Contact us