reprorecht

In de Auteurswet is de mogelijkheid voor bedrijven en instellingen opgenomen om auteursrechtelijk beschermd werk zoals krantenartikelen of een gedeelte uit een boek te kopiëren zonder dat dit een inbreuk op het auteursrecht oplevert. De voorwaarde is dat hiervoor een vergoeding wordt betaald aan de makers van de publicaties. Dit heet het reprorecht en de vergoeding wordt aangeduid als reprorechtvergoeding.

De reprorechtvergoedingen worden geïncasseerd bij de bedrijven en instellingen door de auteursrechtenorganisatie Stichting Reprorecht en wordt ook door hen verdeeld onder de auteursrechthebbenden.

Categorieen:

More information?

Contact us