plagiaat

Het onrechtmatig overnemen/kopiëren/citeren van het schriftelijk werk van een ander, waarbij de overnemer pretendeert dat het werk van zijn eigen hand is en nalaat de bron te vermelden.

Categorieen:

More information?

Contact us