persoonlijkheidsrechten

Iedere maker van een auteursrechtelijk beschermd werk komt persoonlijkheidsrechten toe. Deze beogen de ideële waarde van het werk te beschermen.

Onder de rechten vallen het recht op naamsvermelding, het recht van de maker zich te verzetten tegen wijzigingen in het werk en het recht om zich te verzetten tegen aantasting van het werk. Deze ‘morele’ rechten zijn niet overdraagbaar en de maker kan dus ook als hij zijn auteursrecht heeft overgedragen een beroep doen op deze rechten.

Categorieen:
Synoniemen: titelvermelding

More information?

Contact us

Pin It on Pinterest