modellenrecht

Het modellenrecht beschermt de vormgeving/uiterlijk van een voortbrengsel (3-dimensionale voorwerpen). Denk aan de kleur, vorm of het materiaalgebruik van voorwerpen die op zichzelf niet auteursrechtelijk zijn beschermd (de vormgeving van een paraplu kan zijn beschermd, de paraplu als voorwerp op zich niet).

Deze bescherming ontstaat pas door deponering van het model bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Een depotaanvraag wordt alleen geaccepteerd als het model nieuw is en een eigen karakter heeft. Na registratie is de maker uitsluitend bevoegd het model te exploiteren. De bescherming geldt voor 5 jaar en kan 4 keer verlengd worden voor telkens een periode van 5 jaar.

Categorieen:
Synoniemen: modelrecht, design

More information?

Contact us