uitkoopprocedure

Een in de wet geregelde vorm van een gedwongen overdracht van aandelen waarbij een aandeelhouder die 95% van het geplaatste kapitaal bezit een vordering tot overdracht van de resterende 5% van de aandelen in kan stellen. Deze vordering dient bij de Ondernemingskamer te worden ingesteld. De minderheidsaandeelhouder ontvangt een vergoeding voor zijn aandelen.

Categorieen:

More information?

Contact us

Blog artikelen over het begrip "uitkoopprocedure"

Pin It on Pinterest