tag along regeling

Een regeling die de minderheidsaandeelhouder het recht geeft zijn aandelen mee te verkopen als de meerderheidsaandeelhouder zijn aandelen verkoopt. Deze regeling kan worden opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst. De minderheidsaandeelhouder moet dan wel zijn aandelen aan de koper verkopen onder dezelfde voorwaarden als de meerderheidsaandeelhouder. De regeling wordt ook meeverkooprecht genoemd.

Een variant hierop is de drag-along regeling waarbij een (meerderheids)aandeelhouder het recht heeft om mede(minderheids)aandeelhouders gedwongen mee te laten doen in een verkoop van de onderneming.

Categorieen:
Synoniemen: tag along, meeverkooprecht

More information?

Contact us