structuurregime

Het structuurregime ziet op het samenstel van speciale regels dat van toepassing is op de structuurvennootschap. Een structuurvennootschap is een bijzondere vorm van een vennootschap (meestal een grote NV).

Voor een structuurvennootschap gelden aanvullende regels (het structuurregime). Het belangrijkste verschil met een gewone vennootschap is dat bij een structuurvennootschap de aanstelling van een Raad van Commissarissen verplicht is. De RvC heeft bij een structuurvennootschap meer macht dan bij een gewone vennootschap waar de RvC doorgaans enkel een toezichthoudende functie heeft.

 

 

Categorieen:

More information?

Contact us

Pin It on Pinterest