raad van commissarissen

Het toezichthoudende orgaan van de N.V., B.V. en de vereniging (waaronder ook de coöperatie en onderlingen waarborgmaatschappij). ook een stichting kan een toezichthoudend orgaan hebben, dat raad van commissarissen genoemd kan worden, hoewel de wet deze term niet gebruikt. Binnen publiek-private instellingen wordt een dergelijk orgaan vaak raad van toezicht genoemd.

Een lid van de raad van commissarissen heet een commissaris. De voorzitter van de raad van commissarissen wordt vaak  president-commissaris genoemd.

De RVC dient toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de rechtspersoon.

Binnen een ‘gewone’ N.V. of B.V. is de RVC facultatief en heeft de raad slechts een marginale rol. Bij de structuurvennootschap is dat anders: daar heeft de RVC verregaande bevoegdheden, die bij gewone B.V.’s of N.V.’s bij de AVA liggen, zoals het benoemen, ontslaan en schorsen van bestuurders.

Categorieen:
Synoniemen: RVC, toezichthouder

More information?

Contact us