publicatieplicht

Wettelijke verplichting van rechtspersonen om de jaarrekening openbaar te maken door te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Niet tijdig voldoen aan de publicatieplicht kan leiden tot het vermoeden van onbehoorlijk bestuur.

Categorieen:

More information?

Contact us